هاشم رمضانی خونه ی شاه ( شب عاشورا )

متن آهنگ خونه ی  شاه ( شب عاشورا ) از هاشم رمضانی Hashem Ramezani Mashke Khali ( Shabe Ashoura)هاشم رمضانی خونه ی شاه ( شب عاشورا )با پرچم سیاه راه افتادم با بیرق سیاه راه افتادمبا گریه و آه تا خونه ی شاه راه افتادمارباب ادخلوها به سلام... ادامه مطلب