رضا شیری هم چشمی

رضا شیری هم چشمیمتن آهنگ  هم چشمی رضا شیری Reza Shiri Ham Cheshmiچشم و هم چشمی کنیم خونه رو عشقی کنیمموهاتو مشکی کنیم بگو دوسم داشتیعشقو دورش میکنی حالو خوبش میکنیخودتو زشت میکنی نگو دوسم داشتیقصه من با تو عشقم چه قشنگهدل تو تنگ نمیشه دلم چه... ادامه مطلب