احسان یاسین از سر گذشت

احسان یاسین از سر گذشتمتن آهنگ از سر گذشت احسان یاسینEhsan Yasin Az Sar Gozashtدیرهولی باید به تو برگردمغم دنیا رُ رها کردمغمت از حالا غمم باشهدیرهولی راهم بده این بارمروی قولم‌ پا نمیذارموقتی اسمت قسمم باشهبرگردم از توکجا برمجز تو چی دارمبرم... ادامه مطلب

راغب صمیمی ترین رفیق

راغب صمیمی ترین رفیقمتن آهنگ صمیمی ترین رفیق راغبRagheb Samimitarin Rafighهر چقدر دور شدم باز اخرش زور تو می رسه به منریشه داری تو دلم نمی شه که قیدشتو زدتو حواست به منه من چقدر پرتم ازتهیچی جز اسمت حسین حالمو عوض نکردحسین ای شاه باوفاحسین ای... ادامه مطلب