آراد پارسامهر پاییز من

آراد پارسامهر پاییز من


آراد پارسامهر پاییز من

  متن آهنگ پاییز من آراد پارسامهر Arad Parsamehr Paeize Man پاییز شده خاطر تو باز اومده یادمهمون دفعه اولی که دست تو گل دادمخش خش برگا واسه من خاطره ها دارهاین کوچه و خیابونا بوی تو رو دارهجاده ها رو قدم قدم دنبال تو گشتمیه بار توی خواب و خیالم پیش تو برگشتمبازم با ..