دانلود آهنگ جدید آرتیمان بمون کنارم

دانلود آهنگ جدید آرتیمان بمون کنارم


دانلود آهنگ جدید آرتیمان بمون کنارم

متن آهنگ بمون کنارم آرتیمان بارون زد غمگینم هستی…. نمیبینمبارون زد داغونم بی تو من نمیتونمبارون زد نابوده قلبم……. تا بودهبارون زد دیوانه میدانه نمیمانه بمون کنارم بی قرارم بی قرارم منبمون کنارم بی قرارم بی قرارم منبمون کنارم بی قرارم بی قرارم منبمون کنارم بی قرارم بی قرارم منمتن آهنگ بمون کنارم آرتیمان دل ..