ریمیکس حامیم قلب منی

ریمیکس حامیم قلب منی


ریمیکس حامیم قلب منی

ریمیکس قلب منی از حامیمHaamim Ghalbe Mani (Remix) یه جوری بنده من دلم به تو که هرچیم الان بگم به تویه گوشه از تموم حسمو نمیشه توی حرف بدم به توچجوری از دلم بگم به تو بگم میتونه چی شه بعد توبگم چقدر دلم شکسته خسته میشه بعد توتموم زندگیم برای تو تموم قلب من ..