آرمان گرشاسبی از تو گفتم ( ورژن پیانو )

آرمان گرشاسبی از تو گفتم ( ورژن پیانو )


آرمان گرشاسبی از تو گفتم ( ورژن پیانو )

آرمان گرشاسبی از تو گفتم ( ورژن پیانو )متن اهنگ آرمان گرشاسبی از تو گفتم ( ورژن پیانو )Arman Garshasbi Az To Goftam  (Piano Version )از تو گفتم سر به دامان خیابانی که در آن خانه داریاز تو گفتم از همین عطری که آغوش من جا میگذاریهرچه در گوش زمین و آسمان گفتم نشدمن مگو های ..

آلبوم آرمان گرشاسبی از تو گفتم

آلبوم آرمان گرشاسبی از تو گفتم


آلبوم آرمان گرشاسبی از تو گفتم

 آلبوم از تو گفتم آرمان گرشاسبیArman Garshasbi az To Goftam ( Album )از تو گفتم سر به دامن خیابانی که در آن خانه داریاز تو گفتم از همین عطری که در آغوش من جا میگذاریهر چی در گوش زمین و آسمون گفتم نشدمن مگوهای دلم را با جهان گفتم نشداز دل جامانده در آوار تنها ..

آرمان گرشاسبی زمستان

آرمان گرشاسبی زمستان


آرمان گرشاسبی زمستان

متن آهنگ ( متن ترانه ) زمستان آرمان گرشاسبیArman Garshasbi Zemestanدر کنارت زمستان توانی نداردآسمان را بگو برف باطل نباردسرنوشتم در نگاهت هر لحظه با من رو به رو بودمن آوارگی را به جانم خریدم که فارغ بمیرممبادا که در حبس دنیای دیوانه منزل بگیرمنترس از غرش این زمستان چالاک و باقیمن از تن گذشتم ..