دانلود آهنگ جدید آرمین زارعی بزن یه زنگ

دانلود آهنگ جدید آرمین زارعی بزن یه زنگ


دانلود آهنگ جدید آرمین زارعی بزن یه زنگ

  متن آهنگ بزن یه زنگ آرمین زارعیدو سه روزه خونه رو تخت یا رو کاناپمپیگیر استوریات پیگیر کاراتمغصه نخور عزیزم خودم من تا باهاتمهمه یه روزی میرن ولی من تا تش باهاتمبزن یه زنگ که هوا دو نفرسحق نداری دیگه دور بشی حتی دو قدم ازمنی که به خاطرت از بیخ و بن شدم ..