اد لیپ لیدوکائین

اد لیپ لیدوکائین


اد لیپ لیدوکائین

اد لیپ لیدوکائینمتن آهنگ ( متن ترانه ) لیدوکائین از اد لیپAdd Lip Xylocaine جاتو پر میکنن دو سه تا کم کم ولی باز فکر تو تو مخمه سر شب،به خودم قول دادم خفه شمتخممه سرتو یکی شدم با همه چپ،میدونی ردیم یه کم از داخل قفس دلم یهو زدی پر چراخیلی وقته دنبالت میگردمبا ..

اد لیپ پروانه میمیره

اد لیپ پروانه میمیره


اد لیپ پروانه میمیره

اد لیپ پروانه میمیرهمتن آهنگ ( متن ترانه ) پروانه میمیره از اد لیپAdd Lip Parvane Mimire یه روز توم میزاری میریمیمونه تو نگام اشکحسی نمونده همه روزام شده مثل همخیره به جاده تو مسیر پرتخاطره میکوبه مغزمو ردهرجایی باشی دنبالتم بیبمورفین منی تویه شبتو یادم میمونه روزایه تیرهنگو بم میگیزره واس من دیرهتیغو میکشه ..

اد لیپ بیبی

اد لیپ بیبی


اد لیپ بیبی

اد لیپ بیبیمتن آهنگ ( متن ترانه ) بیبی از اد لیپAdd lip – Baby  بروزترین آهنگ ها از وبسایت هیراموزیک شبکه های اجتماعی اد لیپ بیبی was last modified: 13 مرداد 1402 by admin

اد لیپ زیر آب

اد لیپ زیر آب


اد لیپ زیر آب

اد لیپ زیر آبمتن آهنگ ( متن ترانه ) زیر آب از اد لیپAdd lip – Zare Ab روبرام نهبه تو باختمچرا دیگه نمیتونم رویه پاهام وایسم،بهت گفتم منببین دخترسر تو حاضرم مینیموم دوسالی وایسم هی باز میره بالا پیکامیدونم که مثل من نمیکنه  پیدا،فکرا ریرو داد بگارابطمون داره میشه نزدیک یک سال رفتارو اکتام ..

اد لیپ سکته

اد لیپ سکته


اد لیپ سکته

اد لیپ سکتهمتن آهنگ ( متن ترانه )سکته از اد لیپAdd lip – Sekte میشنوم بیتو از پشت گوشیتکس میدم به رفیقم مژده گونیلوکیشن سیفه که بزنیم دیتبا میکروفونم زدیم چنتا تنی این همش فکتهچفت میشه بازممینویسم راحتتوی یک ساعتتوم اگه با من الان روی فاض فایتیصاف روی کلته ۹میلی راحت بیبیم رفت لایه سیبیلا ..