امید صادقی بس که این دلو

امید صادقی بس که این دلو


امید صادقی بس که این دلو

امید صادقی بس که این دلومتن آهنگ بس که این دلو امید صادقیOmid Sadeghi Bas ke In Delo بس که این دلو بستم و شکست عشق من به تو دل نمیشه بست حال خوبی دارم توی تنهاییام اما عشق و باز تو بیایی میام با تو از همه کس دل بریدم و بس مثه جان ..

امید صادقی حامی

امید صادقی حامی


امید صادقی حامی

 امید صادقی حامیمتن آهنگ حامی امید صادقیOmid Sadeghi Haammiمی‌گذرم از دل طوفانمی‌گذرم فقط برا توراستشو بخوای عزیزمخیلی دوس دارم چشاتو توو چشات یه حرفی داریتو چشات خیلی عزیزنبگو حرف دلُ با منحرف بزن، چون غما میرن تویی که نور چشامیتویی که فقط باهامیهیشکی مثل تو نمیشههمدم و مرهم و حامی من توو آسمون رو ابرامبا تو شاه‌نشینِ هر ..

امید صادقی جزیره

امید صادقی جزیره


امید صادقی جزیره

امید صادقی جزیرهمتن آهنگ ( متن ترانه ) جزیره از  امید صادقیOmid Sadeghi Jazirehنمیدونم چی شد اینجوری وابسته ت شدمبرای داشتنت حتی گذشتم از خودم تو اینقدر پاک و خوبی که نمیشه وصف کردتو اوج بی کسیم تنها تو بودی همدمنقش چشمون قشنگت سردره قلبه منهیاد تو هر لحظه تو خیال من پر میزنهتوی ا‌ین ..

امید صادقی حس بی نظیر

امید صادقی حس بی نظیر


امید صادقی حس بی نظیر

متن آهنگ ( متن ترانه ) حس بی نظیر از  امید صادقیOmid Sadeghi Hese Bi Nazir چه حس بی نظیری به تو داره دل منبریدم از همه عشق تو شده کار دل منبرای اولین بار دلمو جا گذاشتمواسه تو اون همه تنهایی رو تنها گذاتشمشدم جذب نگاهت یه درای توو چشاتهیه عظر بی نظیری همیشه ..