امیر تاجیک چه خوبه حالم

امیر تاجیک چه خوبه حالم


امیر تاجیک چه خوبه حالم

امیر تاجیک چه خوبه حالممتن اهنگ چه خوبه حالم امیر تاجیکAmir Tajik Che Khoobe Halamخاتون زیباتو ‌همین لحظهعشقت افتاده به جونمتا دنیا دنیاسحواترین باشمنم‌ عاشقت میمونمموجای دریاسموهای بازت‌خط ساحلیه شونتوقتی میخندیغرق میشه قلبمتوی‌ عمق چال گونتدیدن داره حال منچه خوبه حالم چه خوبه حالم چه خوبه حالماز ما میگن همه جاتمومه عالم‌ تمومه عالم تمومه ..

امیر تاجیک نگو دیره

امیر تاجیک نگو دیره


امیر تاجیک نگو دیره

امیر تاجیک نگو دیرهمتن اهنگ ( متن ترانه ) نگو دیره امیر تاجیکAmir Tajik Nagoo Dire دلو زدی به جاده ها به جاده هاداری کجاها میبری تموم خاطراتتوبه دست گریه میسپاریخط نزن رو خاطراتت منو از خودت نرنجونعاشق دیوونگیم منو از چیزی نترسوندلواپس توام که تنها دل به این سفر میبندیمن که چیزیو نباختم اینو ..