امیر چوپانی یار کجایی

امیر چوپانی یار کجایی


امیر چوپانی یار کجایی

امیر چوپانی یار کجاییمتن آهنگ یار کجایی امیر چوپانیAmir Choopani Yar Kojaeiعالم به چه کار آید اگر یار نباشیمجنون نشوی در پی دلدار نباشی دل رفت، نگاهم به نگاه تو که افتادهر جا که رود دل همنجا سر راشی دیوانه و  مجنون توام یار کجاییبا جان و دلم حوصله کردم که بیاییهرگز نکشم منت مهتاب جهان راتاریکی شبهای ..

امیر چوپانی پادشه زندگیم

امیر چوپانی پادشه زندگیم


امیر چوپانی پادشه زندگیم

امیر چوپانی پادشاه زندگیممتن آهنگ پادشاه زندگیم امیر چوپانیAmir choopani Padeshahe Zendegimاهنگ جدید برا اولین بار (پادشاه زندگیم )اومدی به زندگیم قلب منو جلا دادیدل ناچیز و شکسته ی منو بها دادیتو شدی دوای درد و شدی مرحم دلممن به قربون چشای ناز و خوشگلت برمتو پناه قلبمی و پادشاه زندگیمتو ستاره شبامی ارزوی بچگیمتو ..