ایرج آبنیز ناز داره

ایرج آبنیز ناز داره


ایرج آبنیز ناز داره

ایرج آبنیز ناز دارهمتن آهنگ ( متن ترانه )  ناز داره ایرج آبنیزIraj Abniz Naz Dareاین تویی که واسه من فرق داری با همهواسه چشمات اگه جونمم بدم بازم کمهواسه چشمات اگه جونمم بدم بازم کمهاین تویی که دلو میبری و دل نمیدیهی برام میکنی دلبریو دل نمیدیهی برام میکنی دلبریو دل نمیدیناز داره به ..