تئو بارون زده

تئو بارون زده


تئو بارون زده

تئو بارون زدهمتن آهنگ ( متن ترانه ) بارون زده تئوTeoo Baron Zadeبارون زده باروندلم تنگه حالم داغونبارون زده نفس کجاییدلم خونه دلم خونه از این جداییبی تو دلگیره شبم واسمبه قلبم قفل شده غم بازمبی تو خورد شده بال پروازمبی تو خورد شده بال پروازمپاییزو برگای زردبارونو هوای سردنیستی دلم تنگتمبی تو دلگیره شبا ..