حسین بنی عباس توو اون خیابونا

حسین بنی عباس توو اون خیابونا


حسین بنی عباس توو اون خیابونا

متن آهنگ توو اون خیابونا از حسین بنی عباس Hossein Baniabbas Too Oon Khiaboona نیستی اما هنوزم برای تو داره قلبم میزنه خاطرات بودنت کنار من توی سینه ی منهروز و شب راه بفکرتم اما زنده امنیستی اما من به تو وابسته ام چرا این روزا تمومی ندارهاز خودم  از دست دنیا خسته امدیگه از ..