حسین صابری مچاله

حسین صابری مچاله


حسین صابری مچاله

متن اهنگ ( متن ترانه ) مچاله حسین صابریHossein Saberi Mochale یه عمر پای تو بودم پای چشمای سیاهتهمه کاری رو کردم زندگی باشه به کامتمن هر راهی رو رفتم آخرش دیدم تو دوریبگو ای دل تنهام تا به کی آخه صبوری،صبوری مچاله کردم حرف هامو تو نبود عین خیالت نابودمدچاره درده دنیاموچه باشم چه ..