رادیو شیشه ای فرهنگ

رادیو شیشه ای فرهنگ


رادیو شیشه ای فرهنگ

رادیو شیشه ای فرهنگمتن فرهنگ رادیو شیشه ایRadio Shishei Farhang هر روز اول صبح سکه مهر و محبت رااز قلک دل برداریم و ببخشیم به اولین نفری که به ما می تابدو اولین عابر امروز که از کوچه ما میگذردو صمیمانه بگویم سلام همرازانهم نفسان درود و سلامتان بادسلام بر تو که خود را باور ..

رادیو شیشه ای ارزش

رادیو شیشه ای ارزش


رادیو شیشه ای ارزش

رادیو شیشه ای ارزشمتن  ارزش رادیو شیشه ایRadio Shishei Arzesh شدی قاتل به احساسمولی من دوستت دارمنشد یک لحظه ای جاناکه از تو دست بردارمتمام فکر من این شدکه دستت را بگیرم دستبرای خواهش قلبمپر از تدبیر و اصرارمبرادر من وقتی یکی دوست نداره خب نداره چه اصراریهافرادی که با ما هم عقیده هستند به ..

رادیو شیشه ای تصمیم

رادیو شیشه ای تصمیم


رادیو شیشه ای تصمیم

رادیو شیشه ای تصمیممتن  تصمیم رادیو شیشه ایRadio Shishei Tasmim بازم سر دو راهی موندمچرا اینقد دل دل میکنینمیدونم نمیدونماگه جواب نده چی اگه همه چی بدتر شد چیمنم نمیدونم ولی اینو میدونم که من همیشه کنارتمحتی اگه جواب ندی بازم دوست دارم و بهت افتخار میکنممهم ترین عاملی که باعث میشه با انرژی تر ..

رادیو شیشه ای سوال پیچ

رادیو شیشه ای سوال پیچ


رادیو شیشه ای سوال پیچ

رادیو شیشه ای سوال پیچمتن  بعضیا رادیو شیشه ایRadio Shishei Soal Pich سوالای زیادی توی ذهنش بود  و نمیتونستم جواب بدمنمیدونستم جواب دادن به هر کدوم از سوالاش اوضاع را بهتر میکنه یا بهتر فقط میدونم کلافه شدمتا حالا شده کسی سوال پیچتون کنهتا حالا شده از سوال پرسیدن دیگران کلافه بشیدشده کسی ازتون سوالای ..

رادیو شیشه ای عشقولانه

رادیو شیشه ای عشقولانه


رادیو شیشه ای عشقولانه

رادیو شیشه ای عشقولانهمتن  عشقولانه رادیو شیشه ایRadio Shishei Eshghoolane کلمات برای گفتن تاینکه شما رو دوست داریم کافی نیستنفقط میتونیم بگیم عاشقتون هستیم از حالا تا ابدیتهر وقت چشامونو میبندیم آرزو میکنیم توی رادیو اتااق شیشه ایدر کنار شما خوبان شاد و خندون باشیمتوی دنیا تنها چیزی که مهمه همین عشقولانه های خاطره سازهبقیش ..

رادیو شیشه ای دلتنگی

رادیو شیشه ای دلتنگی


رادیو شیشه ای دلتنگی

رادیو شیشه ای دلتنگیمتن  دلتنگی رادیو شیشه ایRadio Shishei Deltangi دل به دل راه داره چرا که دلخوشی مادلدادگی شماستاز اینکه ما الکی خوشا رو دنبال میکنید ممنونیممگه  ما ازاین شبا چی میخوایمبجز جاده های مه گرفتکی شمالییه دل سیر نم بارون یه موسقی آورم یه دنیا دلخوشی کنار شما دوستاناتاق شیشه ای دوباره برگشتتا ..