دانلود آهنگ جدید روزبه بمانی گنج

دانلود آهنگ جدید روزبه بمانی گنج


دانلود آهنگ جدید روزبه بمانی گنج

متن آهنگ گنج روزبه بمانی حاضرم واسه اینکه با توئه عصر جمعهرو توی پیاده رو راه برم فقط زندگیمو بدم حاضرم واسه اینکه یک دفعه یاد تو نرهمن تولدم چند آذره زندگیمو بدم من حاضرم واسه ی نفس بغل کردنتواسه رقصیدن با پیرهنت زندگیمو بدم آغوشت جای دوری از رنجه آغوشم خاک آغوشت گنج کنار ..

دانلود آهنگ جدید روزبه بمانی گلوله خوردن

دانلود آهنگ جدید روزبه بمانی گلوله خوردن


دانلود آهنگ جدید روزبه بمانی گلوله خوردن

متن آهنگ گلوله خوردن روزبه بمانیبارون نیاد پاییز نخوادبغض منو کی میتونه ئخاالی کنهبی زخم و زهر به کل شهرحال منو کی میتونه حالی کنههم گریمی هم خندمیچشای تو مرز بین مرگ و بودنهمیفهمت قد غمتفهمیدن تو مثه گلوله خوردننه جونمو بگیرنه پای من بمیرمنو همیشه زندگی زدهصدای صداست خدا همون خداستچرا همیشه حال ما ..