سجاد سعیدی هی گل سوسن

سجاد سعیدی هی گل سوسن


سجاد سعیدی هی گل سوسن

متن آهنگ هی گل سوسن سجاد سعیدیSajad Saeedi Hey Gole Soosan متن آهنگ هی گل سوسن سجاد سعیدیSajad Saeedi Hey Gole Soosan هی گلی گلی گلی بازم گلی گلی گلی دودمونم‌اریویی‌بختیاری‌داریوش کوروشهاتحاد گوگری همش صلح و سازشه هی گلی گلی گلی بازم گلی گلی گلی ز دینارون تا و انزان ویدیمه ره دراز (۲)ویدیم ک ..

سجاد سعیدی دقیقه ی ناب

سجاد سعیدی دقیقه ی ناب


سجاد سعیدی دقیقه ی ناب

  متن آهنگ دقیقه ی ناب سجاد سعیدیSajjad Saeedi Daghighey Nabصدای پای بارون داره میرسهنم نمولی هوای خونه داره عطر تو رو کمدر این دقیقه ی ناب کنار ماه و ماهیداریم مثه همیشه به دنیا چشم به راهیتوو این هوای گرمی که جا مونده توو سرما بیا که با نفسهات هوایی میشه دنیابیاکه با تبسم ..