سون بند جذاب

سون بند جذاب


سون بند جذاب

سون بند جذابمتن آهنگ سون بند جذابSeven Band Jazzabتورو دیدم و دیگه قلبم رو تو حساس شدتو دلم نبودت احساس شدعشق من کنار تو خاص شدتورو خواستم و خواستنت واسم یه دنیا شددستامون تو دست هم جا شدفکر میکردم نشه اما شدجذابی بی دلیل اونقدر که میشه واسه ی همیشه بدی من رو بر بادجذابی اونقدر ..

سون بند حیف

سون بند حیف


سون بند حیف

سون بند حیفمتن آهنگ ( متن ترانه ) حیف سون بند7Band Heyfقبل از تو هیچ بودقبل از تو درد بودزندگی بود اما ساکت و سرد بودوقتی بی تو بودموانگار نبودمچیزی جز تنهایی و تکرار نبودمبعد از تو فرق داشتبعد از تو عشق بودعشق تو آدم ساختاز منه نابودبعد تو حرفای منحرف دلم بودحیف هر ثانیه ..

سون بند نشدم بیام

سون بند نشدم بیام


سون بند نشدم بیام

متن آهنگ ( متن ترانه ) نشدم بیام سون بند7Band Nashod Biam منو دوسم داشتی اما دیر شدزندگیت از دست من دلگیر شداونقد از تو دور شدم تا اینکهحسی که داشتی به عشقم پیر شدحرفای آخرتو گفتی برامحالا من موندم و تنها شدنامهمه چیو من خرابش کردماما این چیزی نبود که من بخوامنشد بیام وقتی ..

سون بند برادر

سون بند برادر


سون بند برادر

متن آهنگ برادر از سون بند7Band Bradarناب مث رفاقت کوه نه از رو عادتهمپا و یاور از روز اول تا روز آخرعشق قلبتو پر کرد عشق کار شد مردعاشق تر از من محکم تر از کوه پر از شکستناز بد دنیا پشتم بلرزه پشت منی بازبدون تو من میپریدم ای بال پروازهم گریه بودی با ..

سون بند تقصیر من نیست

سون بند تقصیر من نیست


سون بند تقصیر من نیست

متن آهنگ تقصیر من نیست از سون بند 7Band Taghsire Man Nistبین من و مردن تو یه دیواری حس بی تکراریاون حالی که یه عمر دنبالشم اینجا تو نگاهت داریتقصیر من نیست اینکه نمیشه تورو ندید و ازت برید و رفت جای دیگهتقصیر من نیست زیبایی تو منو برده به یه دنیای دیگهتقصیر من نیست ..