سون بند نشدم بیام

سون بند نشدم بیام


سون بند نشدم بیام

متن آهنگ ( متن ترانه ) نشدم بیام سون بند7Band Nashod Biam منو دوسم داشتی اما دیر شدزندگیت از دست من دلگیر شداونقد از تو دور شدم تا اینکهحسی که داشتی به عشقم پیر شدحرفای آخرتو گفتی برامحالا من موندم و تنها شدنامهمه چیو من خرابش کردماما این چیزی نبود که من بخوامنشد بیام وقتی ..

سون بند برادر

سون بند برادر


سون بند برادر

متن آهنگ برادر از سون بند7Band Bradarناب مث رفاقت کوه نه از رو عادتهمپا و یاور از روز اول تا روز آخرعشق قلبتو پر کرد عشق کار شد مردعاشق تر از من محکم تر از کوه پر از شکستناز بد دنیا پشتم بلرزه پشت منی بازبدون تو من میپریدم ای بال پروازهم گریه بودی با ..

سون بند تقصیر من نیست

سون بند تقصیر من نیست


سون بند تقصیر من نیست

متن آهنگ تقصیر من نیست از سون بند 7Band Taghsire Man Nistبین من و مردن تو یه دیواری حس بی تکراریاون حالی که یه عمر دنبالشم اینجا تو نگاهت داریتقصیر من نیست اینکه نمیشه تورو ندید و ازت برید و رفت جای دیگهتقصیر من نیست زیبایی تو منو برده به یه دنیای دیگهتقصیر من نیست ..