سیا شعبانخانی یار دلم

سیا شعبانخانی یار دلم


سیا شعبانخانی یار دلم

متن آهنگ یار دلم از سینا شعبانخانیSina Shabankhani Yare Delamجون تو جون من یه لحظه فقط ببین با چشم منیک بیاد بگه بهش اینقد نده دیگه کششخسته شدم اینجوری نمیشه تکلیفمون روشن بشهبا اینکه دلم ازش پره چند روزی خیلی اذیت شدهولی نمیتونم ببینم جایی میری میاد کلی آدم دورتیار دلمه باب دلمه تو بده ..

دانلود آهنگ جدید سینا شعبانخانی نقطه حساس

دانلود آهنگ جدید سینا شعبانخانی نقطه حساس


دانلود آهنگ جدید سینا شعبانخانی نقطه حساس

متن آهنگ نقطه حساس سینا شعبانخانی یکم میخنده یکم میگریه یه خم خاصی تو ابروشهوقتی یه لحظه راه میره قلبم میخواد از این رو اون رو شهوقتی که چشماش قفله رو چشمام یه حسی نابی تو چشماشهنقطه حساس درست همینجاست نکنه سفره دل وا شهتا حالا تو همه عمر یه بارم نبوده تو نخ عشق ..

دانلود آهنگ جدید سینا شعبانخانی جادوی سیاه

دانلود آهنگ جدید سینا شعبانخانی جادوی سیاه


دانلود آهنگ جدید سینا شعبانخانی جادوی سیاه

متن آهنگ جادوی سیاه سینا شعبانخانیجون تو جون من یه لحظه فقط ببین با چشم منعاشق خودت میشی توام حتما یا تو یا هیشکی ای وای ای وایاین تو این احساسم از قبل تو خیلیارو میشناسم اما تو یه چیز دیگه ای واسمیا تو یا هیشکی وای …متن آهنگ جادوی سیاه سینا شعبانخانیمن با چشات ..