شایان بودنت

شایان بودنت


شایان بودنت

شایان بودنتمتن آهنگ ( متن ترانه ) بودنت شایانShayan Boodanet بودنت برام مثل بودنه مواده شبایه تاریک بیتو بهم نساخته حاله من خرابه باز بارون بباره دوتایی چته پاره بزنیم قدممیدونم رابطمون شده تموم دمه صبح دوتایی گردنا کبود بعده تو هیشکی نیومد پلوم هرچقد سگ دو زدم اون پام نموند زدیم ما تتو ست ..