صادق کشاورز می شهسواره ( شهسواری )

صادق کشاورز می شهسواره ( شهسواری )


صادق کشاورز می شهسواره ( شهسواری )

متن آهنگ ( متن ترانه ) می شهسواره صادق کشاورزSadegh Keshavarz Mi shahsavare گوش هَدی تا کشاورز تِری بخوانه.فاطمی شعرِه هَمرَه تی هم زِوانِه.قدیمی شعرِه بِگیتِه تضمین هاکُردِه.تا وی زِوانِه مادری زنده بمانه.)آهای خاخورجان.آی می برار جانمردم ایران.می شهره مهمان.بهشت مازندرانه شهسواره.شمال کشور ایجه خط کناره…🎻🎹🎧تنکابُنِه مِلکِه وینی چی با صفایه.سِنگِسَرِی خُرًم آباد و پَسکِلایِه.نظر ..

صادق کشاورز تی داغ نی نوم ( شهسواری )

صادق کشاورز تی داغ نی نوم ( شهسواری )


صادق کشاورز تی داغ نی نوم ( شهسواری )

متن آهنگ تی داغ نی نوم صادق کشاورزSadegh Keshavarz Ti Daghe Ney Nom ایمشُو شونوم دِلماچ ه وَرچادر زَنوم وی نالِ بُن.تَن سرده أمٱ دل خودی تَش بَل دُبو کَلچال ه بُن.تی داغ نی نوم.جان. تی داغ نی نومتی داغ نی نوم یار.تی داغ نی نوم.زنده کبابه جا دِلِهجِزجِز کانِه وی خاطری.نیٖنُوم وِرِه عینهَ خودیدل ..

صادق کشاورز پدر جان ( پیر جان شهسواری)

صادق کشاورز پدر جان ( پیر جان شهسواری)


صادق کشاورز پدر جان ( پیر جان شهسواری)

متن آهنگ پدر جان صادق کشاورزSadegh Keshavarz Naya Baroon پیر تنهایی سخته چی بسازوم.زمینه سر تی تخته چی بسازومدله تنهایی و یک کوهه ماتمچقدر تیره می بخته چی بسازومآخور یک عمره تو می همسفر بی.کبوتر بچه بام می بال و پر بیزمین و آسمان باقی بمانستستاره بی تو در حال گذر بی مره بی خواب ..

صادق کشاورز نیا بارون

صادق کشاورز نیا بارون


صادق کشاورز نیا بارون

متن آهنگ نیا بارون صادق کشاورزSadegh Keshavarz Naya Baroon نیا بارون تموم زندگیمون خیس آبهتنا سرده دلا تو آتیشه از غم کبابههوا ابری چشامون تو چشای آسمونه.ببین ابرو داره آواز وحشت رو میخونه*** دلا واپس نگاها مضطرب از یک هجومه.غم اینجا ریشه کرده تو دلا شادی کدومه.نیا بارون تموم زندگیمون خیس آبه.تنا سرده دلا تو ..

صادق کشاورز ماری جان ( محلی شهسواری )

صادق کشاورز ماری جان ( محلی شهسواری )


صادق کشاورز ماری جان ( محلی شهسواری )

متن آهنگ ماری جان از صادق کشاورزSadegh Keshavarz Marey Jan شب ناخوتی می خاطری مارِی تی جانِ قربان.اِمی سرعِنگا حاضری مارِی تی جانِ قربان..درگاه دابام چی بیقرار تی چش دبا راه دلهگهره سری بخوانسی مون بخوسوم جا دلهماری ماری ماری جان.تی خسته جان قربانخدا تره بداره به حق پاک قرآنمی دله قرار می ماره می ..

صادق کشاورز دل بی قراره

صادق کشاورز دل بی قراره


صادق کشاورز دل بی قراره

متن آهنگ دل بی قراره از صادق کشاورزSadegh Keshavarz Del Bigharare ایمشب خَنُم تِنها،سر بَزِنُم صحرا. تئریکه می دنیا، دل بیقراره.هرجا شُنُم هرجا، کوه و دشت و دریا،کانُم هَمِش دعا، بِینُم می یاره.از غم بسوتُم، وی جِ بوگوتُم،اِندی رایِه دِل، هِی چِشم بُدُوتم.هی چشم بدوتمدل بی قراره چشم انتظارهچندی بنیشه تا بینه یاره. تا بینه ..

صادق کشاورز برام محبوبی

صادق کشاورز برام محبوبی


صادق کشاورز برام محبوبی

متن آهنگ برام محبوبی صادق کشاورزSadegh Keshavarz Baram Mahboobi هرجا برم بازم تورو می بینمت که روبرومیاصلن نمیشه از تو دل بریدوخودت میدونی تنها آرزومیمحو تماشاتم توکه زیباترین تصویره عشقیباتو این قلب مرده جون گرفتهبگو چی روی این قلبم نوشتی…( یه کاری کردی قلب آهنی من نرم شدهاین دل بدبینم دوباره خونگرم شدهتو دلت عین ..

صادق کشاورز خدایا پناهم تویی

صادق کشاورز خدایا پناهم تویی


صادق کشاورز خدایا پناهم تویی

متن آهنگ خدایا پناهم تویی صادق کشاورزSadegh Keshavarz Panaham Toeiدوباره منو چشمای منتظر دوباره من و رنج دلواپسی می خوام سمت سبز تو پر’ وا کنمرهام کن از این قالب هندسی محاله کسی بنده گی تو کنهولی از نگاه تو محروم بشهیه حس غریبی دلم رو داره بازم سوی آغوش تو می کشه… از این ..

صادق کشاورز می وطن

صادق کشاورز می وطن


صادق کشاورز می وطن

متن آهنگ می وطن صادق کشاورزSadegh Keshavarz Mi Vatan ناودان واران صدا، شمال مین لالاییهباران که دیره باغ حال، عین *باهاره* عالیه.عین *باهاره* عالیه…خرم آباد خاکِ خدا یه جوره *دیگر* بِساتهجنگل و دریای مین،فاصله، دشت شالیه…فاصله دشت شالیه🎤🎤🎤 هر وجه این خاکِ مِین، داروم هزارته خاطرهامید هرچی *خسّه* دل، شادی هر مسافرهدریا کنار، *وازیک* سر، ..

صادق کشاورز نگار

صادق کشاورز نگار


صادق کشاورز نگار

متن آهنگ نگار صادق کشاورزSadegh Keshavarz Negar رخ مستش به خدا دلارو داغون می کنه نگاش چیکارا می کنهیه قشون پشت سرش جنگ می کنهجون دلم نگاش چی کارا می کنه…نگار دردت نبینم نگار و مه جبینمنگار جون دلم محرم بشی دستت بگیرمنگار دردت نبینم نگار و مه جبینمنگار جون دلم محرم بشی دستت بگیرماین ..

صادق کشاورز عید اومده

صادق کشاورز عید اومده


صادق کشاورز عید اومده

متن آهنگ عید اومده صادق کشاورزSadegh Keshavarz Eyd Oomadeh عید اومده شادی کنید.نوروزو همراهی کنیدتوو این هوای دلپذیر. سفره رو طراحی کنید.توو لحظه ی تحویل سال. ذکره دعا یادت نرهکناره قرآن توو خونه. نام خدا یادت نره.ذکرو دعا یادت نره…عید اومده شادی کنید.نوروزو همراهی کنیدتوو این هوای دلپذیر.همدلی. هم یاری کنید.عید اومده.متن آهنگ عید اومده ..

صادق کشاورز سفر کردی

صادق کشاورز سفر کردی


صادق کشاورز سفر کردی

    متن آهنگ سفر کردی صادق کشاورزSadegh Keshavarz Safar Kardi چی شد که دیوونه شدوماسیرو بی خونه شدومدو چشم غمگین تو رو نداروم ای یار. نداروم ای وای…۲حالا شدوم در به درتبگردوم آی دور سرتنگیری از مو نظرتبیماروم ای یار. بی یاروم ای وای… ۲ (سفر کردی منو آواره کردیمنو از دوریت بیچاره کردیحریر ..