دانلود آهنگ جدید علیرضا خان ضربان

دانلود آهنگ جدید علیرضا خان ضربان


دانلود آهنگ جدید علیرضا خان ضربان

متن آهنگ ضربان علیرضا خانمیروی به لب من گله ای نیست که نیستبعد از رفتن تو مساله ای نیست که نیستگله ای نیست که نیستدر کنار منیو فاصله با من داریبیش از این حالت ما فاصله ای نیست که نیستنرو تا ماه همیم در این خانه بمانیمشاه این خانه ویرانه بمانیمپس بمان تا به جنونم ..