دانلود آهنگ جدید علی اصحابی گندمی

دانلود آهنگ جدید علی اصحابی گندمی


دانلود آهنگ جدید علی اصحابی گندمی

  Ali Ashabi Gandomiمتن آهنگ گندمی علی اصحابییه گیری داره توی چشماشهمه قفلشن از دمداره منو نگاه میکنهنکنه گیرش منم منداره میگه نزدیکش شم مگه میشم بهش بگم نهدر گوشم میگه بمون پیشم منم درگیرشم بهش میگمدختر مو گندمی سبزه چشم بادومیشرقیه چشمات زیر و رو کرد یه دنیارو بازمشرقی مو بلند واسم بلند تر ..