فاتح نورایی چشم سفید

فاتح نورایی چشم سفید


فاتح نورایی چشم سفید

متن آهنگ چشم سفید از فاتح نورایی حرفات یادمه آره من بی حرف دیشب دوبارهباز حست میپیچه توی شعرم ولی با کارات میفهمم از تو سیرممن تنهای تنهتای تنهنای تنها میرمبی معرفت نگو عاشقی لب و و دهنه فقطبی معرفت اون دلم با تو بود از اولش غلطدلتو زد خوبی کردن از یه جا به ..

دانلود آهنگ جدید فاتح نورایی خوابتو دیدم

دانلود آهنگ جدید فاتح نورایی خوابتو دیدم


دانلود آهنگ جدید فاتح نورایی خوابتو دیدم

متن آهنگ خوابتو دیدم فاتح نوراییبستی درو رفتی گفتم نرو رفتییه روزی بر میگردی این خط و نشونسوزوندی عکسامو نشنیدی حرفامواین بار که بر میگردی چیزی نیست بینمونشاید این بار که برگردی دلم جای دیگه گیرهسراغتو نمیگیره روزام شده رو شال رو سرت همش شده تیرهخوابتو دیدم دوباره اون صورت ماهتو دیدمدارن این خاطره هام ..

دانلود آهنگ جدید فاتح نورایی زیرنویس

دانلود آهنگ جدید فاتح نورایی زیرنویس


دانلود آهنگ جدید فاتح نورایی زیرنویس

متن آهنگ زیرنویس فاتح نوراییکاشکی نگات زیرنویس داشت توو راهی نمیذاشتیاین حسیو که بت دارم میدیدی توی چشام کاشکیگیر کردم توی نبودن تو لعنت به بودن بدون توبعد تو دیگ بعدی نمیمونه توو بری نمیتونم به جون توتنهایی رو دوست دارم اما تنها باتو بیاممنو از ای همه دوری نجات و میدونیهیچکی مثل من نمیمونه ..