قاسم افشار ماه و بارون

قاسم افشار ماه و بارون


قاسم افشار ماه و بارون

متن آهنگ ماه و بارون از قاسم افشارGhasem Afshar Mah o Baroon بغض تو از رو تن پنجره پاک کنپیرهن خونیمون و تو باغچه خاک کنشمعی روشن کن به یاد ماه و بارونآسمونی ریخته رو کف خیابونصبح فردا با نسیم لای موهاتخاک پاییز و بشور از روی چشماتحیفه ابرای سبک بالی که مردنغنچه های نوجون ..

دانلود آهنگ جدید قاسم افشار نقاش

دانلود آهنگ جدید قاسم افشار نقاش


دانلود آهنگ جدید قاسم افشار نقاش

متن آهنگ نقاش قاسم افشارگاهی به یادم باش گاهی که غمگینمگاهی که دنیا رو بد رنگ میبینمگاهی که آوازام دلگیرو افسردنگاهی که رویاهام بد رنگ و پژمرده انلبخند رو چهر ام تصوری کن نقاشدنیامو رنگین کن گاه به یادم باشلبخند رو چهر ام تصوری کن نقاشدنیامو رنگین کن گاه به یادم باشگاهی که توصیر بی ..