دانلود آهنگ جدید قاسم افشار نقاش

دانلود آهنگ جدید قاسم افشار نقاش


دانلود آهنگ جدید قاسم افشار نقاش

متن آهنگ نقاش قاسم افشارگاهی به یادم باش گاهی که غمگینمگاهی که دنیا رو بد رنگ میبینمگاهی که آوازام دلگیرو افسردنگاهی که رویاهام بد رنگ و پژمرده انلبخند رو چهر ام تصوری کن نقاشدنیامو رنگین کن گاه به یادم باشلبخند رو چهر ام تصوری کن نقاشدنیامو رنگین کن گاه به یادم باشگاهی که توصیر بی ..