مانی رهنما عاشقت بودم

مانی رهنما عاشقت بودم


مانی رهنما عاشقت بودم

متن آهنگ عاشقت بودم از مانی رهنماچشمای تو تاریخ استبداد بودمن کشوری ویرونه از لبخند توخو کرده بودم با تموم وسعتمبه رنج این دیوونگی در بند تو چشمای تو با بغض من همزاد بودبا درد من اما سر یاری نداشتدستای من تناسخ تسلیم بودتسخیر این دیوونه که کاری نداشتمتن آهنگ عاشقت بودم مانی رهنما من ..

دانلود آهنگ جدید مانی رهنما دلم سوخته

دانلود آهنگ جدید مانی رهنما دلم سوخته


دانلود آهنگ جدید مانی رهنما دلم سوخته

  Mani Rahnama Delam Sokhtehمتن آهنگ دلم سوخته مانی رهنماشالگردنش رو بست شمعا رو خاموش کردمثل همین خونه منو فراموش کرداز کوچه که میرفت یهویی سردم شدیه لحظه حس کردم عمرم چقدر کم شدنپرس خداحافظ نگفت کجا میرهحتی نگفت اصلا چرا میرهمن محکمم اما دلم سوختههیچیم نشده تنها دلم سوختهبه هیچکی دیگه دل نمیبندمتوو صورت ..

دانلود آهنگ جدید مانی رهنما اقیانوس

دانلود آهنگ جدید مانی رهنما اقیانوس


دانلود آهنگ جدید مانی رهنما اقیانوس

Mani Rahnama Oghyanoos متن آهنگ اقیانوس مانی رهنمایه دیوار قد تنهایی کشیدی رو دل تنگممن از این مرز بیارم واسه اینه که میجنگمنه پا پس میکشم از تو نه روی بغض میگیرمبه دنیا اومدم از نو به این زودی نمیمیرمخدا با چشم من هر شب تو رو ار دور میبینهکه هر جایی بری قلبم سر ..

دانلود آهنگ جدید مانی رهنما ماه و پلنگ

دانلود آهنگ جدید مانی رهنما ماه و پلنگ


دانلود آهنگ جدید مانی رهنما ماه و پلنگ

متن آهنگ ماه و پلنگ مانی رهنمادَر مَن پَلنگی خَسته میغُریداز عُمق دَره های تقدیرَمچشمات خَراشی زَد به آغوشمای ماه شَبهای نَفسگیرممَن تلخ و گم بودَم که پیدات شُداز اوج قُله های ابرآلود …سَرمای کوهِستانی دَستام …افسوس تنها سَهمت از مَن بودمتن آهنگ ماه و پلنگ مانی رهنمالَبخند تو آرامِش مَن بوداما تو این رازو ..