دانلود آهنگ جدید مجتبی کبیری چالوس

دانلود آهنگ جدید مجتبی کبیری چالوس


دانلود آهنگ جدید مجتبی کبیری چالوس

متن آهنگ چالوس مجتبی کبیریهوس بارون و کردم بزنه آروم و نم نمتو دلت تنگ بشه یهو زنگ بزنیبهم بگی هوس چالوس و کردمبزنیم تودل جاده من و تو پای پیادهبزنیم تو دل جنگل هوس چالوس کردمتو با من همسفر شو نفس نیست نفس شوتو پاره تنم شو تو بارون برقصوتو از من بخونی من ..