دانلود آهنگ جدید محسن احسنی هر روزو شب

دانلود آهنگ جدید محسن احسنی هر روزو شب


دانلود آهنگ جدید محسن احسنی هر روزو شب

متن آهنگ هر روزو شب محسن احسنی اوزون اینچه بیر یولدایمگدییوروم گوندوز گجهیبلمیوروم نه حالدایمگدییوروگ گودوز گجه گوندوز گجه گوندوز گجه اوییبلمیوروم نه حالدایمگدییوروگ گودوز گجه گوندوز گجه گوندوز گجه اوی من چرای این خلقتمشب و روزم درحیرتمدراین منزل درغربتمره می روم هر روزو شب هر روزو شب هر روزو شب هر روزو شب هیدراین ..

دانلود آهنگ جدید محسن احسنی به اسم جان من

دانلود آهنگ جدید محسن احسنی به اسم جان من


دانلود آهنگ جدید محسن احسنی به اسم جان من

متن آهنگ جان من محسن احسنییک جان دارم آن هم بستان و برواین دل را گرفتی آن هم بردارو برواین تن بی تو عذاب است و بسخانه بی تو قفسای روح و جان من عشقم دل دار منبی تو من جان دهم ای یارو کار منمتن آهنگ جان من محسن احسنی…… بیوگرافی محسن احسنیمحست احسنی ..