محسن یگانه ندارمت

محسن یگانه ندارمت


محسن یگانه ندارمت

متن آهنگ ندارمت محسن یگانهMohsen Yeganeh Nadarametبدون همیشه و هنوز یه دردی از تو با منهقلبم به محض رفتنت مرد و دیگه نمیزنهروا نبود که گم بشم لابه لای خاطراترسمش این نبود ولی کهنه شد چه زود براتموند به قلبم حسرتش به دست بیارمتولی عشق همینی هست که هستبخوام نخوام ندارمتاین همه گذشت و باز ..