دانلود آهنگ جدید محسن احسنی اعتراض

دانلود آهنگ جدید محسن احسنی اعتراض


دانلود آهنگ جدید محسن احسنی اعتراض

  متن آهنگ اعتراض محسن احسنی اعتراضم از سر جور فلک اعتراضم از همه دوز و کلکاعتراضم از غمم اعتراضم از کمماعتراض از این جهان  ازهمه دنیاسهم من محکوم غم سهم من مجبور کمدیده بگشودم بر جهان گشتم آن ویران ای بلا بر این سرم کمتر ببارظلمشان کرده دلم را تیره تارجور صیادو دل این ..

دانلود آهنگ محسن احسنی موتلو اول یتر ( بازخوانی )

دانلود آهنگ محسن احسنی موتلو اول یتر ( بازخوانی )


دانلود آهنگ محسن احسنی موتلو اول یتر ( بازخوانی )

متن آهنگ موتلو اول یتر محسن احسنی بلکیده دیلیندن بو شارکی توشمزدیلین سویله سده گونلون هیس اتمزبیلسن بیله بنیم ایچین فارک اتمزبیر تک دیلیم وار موتلو اول یتر بونو سانا یازدقمی بیلمسینبیر یابانجی شارکی گیبی دیننرسینبنیم ایچین اونجه تانری سونرا سن سینبیر تک دیلیم وار موتلو اول یتر متن آهنگ موتلو اول یتر محسن احسنیکیمسه ..

دانلود آلبوم منتخب جنوبی

دانلود آلبوم منتخب جنوبی


دانلود آلبوم منتخب جنوبی

دانلود آلبوم به صورت یکجا 128 دانلود آلبوم به صورت یکجا 320 متن آهنگ منتخب آلبوم جنوبی و عه هرجا بروم سر وا وگردانم توو او چیشای خووت سنبل می‌کاروم میخوام برم سرره بشینوم رفتن تو ره با چش ببینوم بیو بیو بیومو هر ساربون پرس تو کردومبه سورمه وات یاد تو کردومنه هیچکی دیده ..

دانلود آهنگ جدید احمد رضا نبی زاده تیاکال

دانلود آهنگ جدید احمد رضا نبی زاده تیاکال


دانلود آهنگ جدید احمد رضا نبی زاده تیاکال

متن آهنگ تیاکال احمدرضا نبی زادهتا که مو تونه دیدیدوم  جون ز زونی بریدوممو ز ابهت عشقت سیلت نشنیدوممو خریدار قهرت مو خریدار نازتشو به خو نیره تیام تا نوشنوم آوازتخوت ایدونی او تیاکال تو به کنج نوهون گل خال تومونه هشته با غمت تنهادو تر بیو تا ببندیم پیمون که تا شایددل هردوتاموننبینمه غم ..

دانلود آهنگ جدید وحید حاجیوند نازنین ای یارم

دانلود آهنگ جدید وحید حاجیوند نازنین ای یارم


دانلود آهنگ جدید وحید حاجیوند نازنین ای یارم

متن آهنگ نازنین ای یارم وحید حاجیوندتو صدا پا اوئی . تومنی افتویی. هیچ کسی چی تو نی . تو خیال و خویی. واتو گل می کارم . بی تو یه خوار زارم. نازنین ای یارم . غیر خوت کس نارممتن آهنگ نازنین ای یارم وحید حاجیوند. کل کسونم تونی . هوم زبونم تونی. پر ..

دانلود آهنگ جدید مجتبی خادم نیمه جونوم

دانلود آهنگ جدید مجتبی خادم نیمه جونوم


دانلود آهنگ جدید مجتبی خادم نیمه جونوم

متن آهنگ نیمه جونوم مجتبی خادم خیلی خوش حالوم ،که تُونَ دارومهرچی که داروم ،سی تُونَ ،یارومبی تو بیمارم ، گل بی خارومهمدم و یاروم ، تونی ( تُنِ ) دلداروم عشق بی تکراروم ،یاروم ای دلدارومتاکجاوارم ،تا بووی غمخواروممو به تو دادوم عشق واحساسومپاتُو،موُ واسوم ،عشقِ حساسومنیمه جونوم ،درد ودرمونومعشق و ایمونوم،بی که حیرونومنیمه ..