دانلود آهنگ جدید محمد معتمدی چله نشین

دانلود آهنگ جدید محمد معتمدی چله نشین


دانلود آهنگ جدید محمد معتمدی چله نشین

متن آهنگ چله نشین محمد معتمدی برگشته ام از شب های بی تو دیدن ندارددنیای بی تو چرا پایان ندارداین تشنگی ها بگو باران ببارد صحرا به صحراصحرا به صحرابه عشق تو اشک بی اختیارمسرا پا جنون سر به صحرا گذارمکه یک چله در هوایت ببارمبه عشق تو اشک بی اختیارمسرا پا جنون سر به ..