دانلود آهنگ جدید مرتضی سرمدی جذاب

دانلود آهنگ جدید مرتضی سرمدی جذاب


دانلود آهنگ جدید مرتضی سرمدی جذاب

  مرتضی سرمدی جذابمتن آهنگ جذاب مرتضی سرمدیمگه هَرکی هَر کیه دل ندی و دِل ببریدِلبر ناب دِلم مَحشری از هَر نظریجون به جونم کنن عُمرا مَن دَست نِمیکشمآخه بَد پیلم روت الهی قربونت بشمعِشق کمیاب مَنی آره جَذاب مَنی …آسِمون زَمین بیاد بری نری تو مال مَنیتو با اون ناز نِگات لفظ قلم حَرف ..