مصطفی مولایی پات

مصطفی مولایی پات


مصطفی مولایی پات

متن آهنگ پات مصطفی مولاییMostafa Molaei Paat کیش ؛ دادمش باز باش راه اومدممات نکردم بگه آدم بده امبسته چشاشو رو هرچی که بود حالا ؛ واسه من شاخ شده اونکه یه روزمیگفت واست میمیرم آخر یه روزرفته از یادش اون حرفا چه زود قصدم ، موندنم بود ، فکر کاراش سدّ رام میشنبعد از ..