مهدی محتشم زدو رفت

مهدی محتشم زدو رفت


مهدی محتشم زدو رفت

  متن آهنگ زدو رفت از مهدی محتشمMehdi Mohtasham Zado Raft باز به فکرشم، باز دوباره شبمنکه جونمم براش، میدادم به شرطمنو زد زمین، میخوام ببینمش همینباید خودش باشه توی زندگیم به جای نقطه چین.. یهو زد و رفت، این نبود حقمآره سادم، ولی کله شقمتورو میخوام ولی واسه بعد نهدوستت دارم، اینو نقطه ضعفمزدو ..