مهدی مظفری پرستار

مهدی مظفری پرستار


مهدی مظفری پرستار

  متن آهنگ پرستار از مهدی مظفریMahdi Mozaffari Parastarچه شبایی که حالت خرابه ولی تا صبح بیداریخودت یه روزایی پر دردیولی رو دردا مرحم میذاریمیخندی چشاتو میبندیرو اونکه با خوشی میرهیا اونکه داره میمیرهمیگیره میفهمممیخندی چشاتو میبندیرو اونکه با خوشی میرهیا اونکه داره میمیرهدلت میگیره میفهممممنونم از حس و حالت به احسات به کارتممنونمممنونم برای ..