دانلود آهنگ جدید مهرداد شاکرم دیونه بازی

دانلود آهنگ جدید مهرداد شاکرم دیونه بازی


دانلود آهنگ جدید مهرداد شاکرم دیونه بازی

متن آهنگ دیونه بازی مهرداد شاکرمیه چشمه رو کردی واسمعشقوشروع کردی واسمبازی عوض شدباچشاتبرگتوروکردی واسمصاف زدی توخال دلموخیم اوضای دلمهرکی زده جواب بده این تواین حال دلممیخندی میرم روی صدقفلی زدم روتو بدمنتظرم باچشات برم توحبس ابدمتن آهنگ دیونه بازی مهرداد شاکرمزدی رودست دلبرا بث دیگه کوتاه بیادارم یکی دیگه میشمبااین دوونه بازیا ادا اصولو ..