ناصر ستوده جنگ جهانی

ناصر ستوده جنگ جهانی


ناصر ستوده جنگ جهانی

متن آهنگ جنگ جهانی ناصر ستودهNaser Sotodeh Jange Jahaniمن در دل جنگ جهانی ام عاشق شدماوج جوانی ام محبوب من خیلی ازت دورمدرگیر این عشق نهانی ام دشمن نفهمهعاشقت هستم دشمن پی دنیام و این خاکه من،بی وطن معنی ندارم که سربازِ بی کشور خطرناکه “باالترازجان،دوستتدارم در قلب طوفان دوستت دارم در البالی تیر و ..