دانلود آهنگ جدید نیما مسیحا به اسم پایان حرفات

دانلود آهنگ جدید نیما مسیحا به اسم پایان حرفات


دانلود آهنگ جدید نیما مسیحا به اسم پایان حرفات

  متن آهنگ پایان حرفات نیما مسیحادارم خوابت رو میبینم تو بیدارم نکن هرگزبدون عشقم حقیقت داشت پس انکارم نکن هرگزنگاهت کردمو چشمات فقط زیر سوالم بردپریدم سمت آغوشت ولی سنگت به بالم خورداگه پایان حرفات سکوتم خاطرت باشهاگه از یاد تو رفتم سقوطم خاطرت باشهاگه قلبت نیمخوادم اشاره کن خودم میرماگه از بودنم سیری ملالی ..