هوروش بند دیشب پریشب

هوروش بند دیشب پریشب


هوروش بند دیشب پریشب

  متن آهنگ دیشب پریشب هوروش بندMohsen Hashemidoust Tazad (Demo) دیشب پریشب تو محل تو کوچمون رد میشد دختری بالا بلند گیسو کمند ابرو کمون با ناز و عشوهمنم همینجوری زل زده بودم به چشاششروع شدش از اونجا قصه خودم رفتم جلو گفتم بهش خاطرخاشم منبهش گفتم که عاشقش شدم ناز نگاش چندبهم گفت نه ..