وحید حاجیوند های گلم ( بختیاری- لری )

وحید حاجیوند های گلم ( بختیاری- لری )


وحید حاجیوند های گلم ( بختیاری- لری )

متن آهنگ های گلم ( بختیاری – لری ) از وحید حاجیوندHay Golom ( Bakhtiari )سر ره سیل ایکنوم مال وم دیارهنتروم تی گل بروم غم وم ایوارهمن ره سیل ایکنوم ایل وم دیارهنتروم تی گل بروم نداروم چاره  دی بلالوم دی بلال چندی بنالوم دی بلال دی بلالوم دی بلال چندی بنالوم دی بلالطاقتوم رده ..

وحید حاجیوند کاشکی بباری

وحید حاجیوند کاشکی بباری


وحید حاجیوند کاشکی بباری

متن آهنگ کاشکی بباری وحید حاجیوندVahid Hajivand Kashki Bebariنمی دانم چرا بلبل اینطور غمگین میخونه. آسمان دل ابری شده آخه دل نگرانه.شوق دیدارش داره منو میکشه و هیچ پیداش نیست. مرغ دل داره پرپر میزنه بلکه یارش رو پیدا کنه. ای خدا مگر خودت کاری کنی برای دل کارش خرابه . دل برای دلدارش صبرو ..

دانلود آهنگ جدید وحید حاجیوند نازنین ای یارم

دانلود آهنگ جدید وحید حاجیوند نازنین ای یارم


دانلود آهنگ جدید وحید حاجیوند نازنین ای یارم

متن آهنگ نازنین ای یارم وحید حاجیوندتو صدا پا اوئی . تومنی افتویی. هیچ کسی چی تو نی . تو خیال و خویی. واتو گل می کارم . بی تو یه خوار زارم. نازنین ای یارم . غیر خوت کس نارممتن آهنگ نازنین ای یارم وحید حاجیوند. کل کسونم تونی . هوم زبونم تونی. پر ..