پرواز همای بوسه آخر

پرواز همای بوسه آخر


پرواز همای بوسه آخر

پرواز همای بوسه آخرمتن آهنگ ( متن ترانه ) بوسه آخر پرواز همایParvaz Homay Cher Har Chi Ke Shirine Gonahe ‎ از آن دﻣﻰ ﻛﻪ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﺗﻮرا در آﻏﻮﺷﻢﻫﻨﻮز ﭘﻴﺮﻫﻨﻢ را ﻧﺸﺴﺘﻪ ﻣﻴﭙﻮﺷﻢﻫﻨﻮز ﺑﻮی ﺗﻮ از ﺗﺎر و ﭘﻮد زﻧﺪﮔﻴﻢﻧﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻄﺮ ﺑﻔﺮوﺷﻢﻗﺴﻢ ﺑﻪ ﺑﻮﺳﻪ آﺧﺮ ﻗﺴﻢ ﺑﻪ اﺷﮏ ﺗﻮﻫﻨﻮز ﭘﻴﺮﻫﻨﻢ ..

پرواز همای چرا هر چی که شیرینه گناهه

پرواز همای چرا هر چی که شیرینه گناهه


پرواز همای چرا هر چی که شیرینه گناهه

پرواز همای چرا هر چی که شیرینه گناههمتن آهنگ ( متن ترانه ) چرا هر چی که شیرینه گناهه پرواز همایParvaz Homay Cher Har Chi Ke Shirine Gonahe ‎چرا هر چی که شیرینه گناههبه دل هر چی که میشینه گناههچرا هر چی که شیرینه گناههبه دل هر چی که میشینه گناههتو که شیرین لبی شیرینه ..

پرواز همای ماه من

پرواز همای ماه من


پرواز همای ماه من

پرواز همای ماه منمتن آهنگ ( متن ترانه ) ماه من پرواز همایParvaz Homay Mahe Manگاهی از دور تماشای تو دلخواه تر است‎این چه راهی است که با فاصله کوتاه تر است‎آسمانی است اگر ماه خدا حرفی نیست‎ماه من روی زمین است ولی ماه تر استمتن آهنگ پرواز همای ماه من‎در دلم صاعقه ی شوق ..

پرواز همای جان عاشق

پرواز همای جان عاشق


پرواز همای جان عاشق

پرواز همای جان عاشقمتن آهنگ ( متن ترانه ) جان عاشق پرواز همایParvaz Homay Jane Asheghعجب آرامشی دارم کنارتکمی از به عمری به انتظارتتو با این جان عاشق می ستیزیمنه دیوانه هر شب بی قرارتتو با این جان عاشق می ستیزیمنه دیوانه هرشب بی قرارتعجب شیرینی در افتادم به دامتبنوشان از شراب تلخ جانتکه شیرین ..

پرواز همای بهمنی

پرواز همای بهمنی


پرواز همای بهمنی

  متن آهنگ بهمنی پرواز همایParvaz Homay Bahmani اهلِ دهِ کاهگل و شالی ام از همه ی دغدغه ها خالی امآمده ام تا تو نگاهم کنی ای تو دلیلِ غم و خوشحالی ام بهمنی و دور ز اهریمنانراضی ام از سهمِ خوش اقبالی امشهر به هم‌ریخت ز غوغای ما عاشق آن لحظه ی جنجالی امهمچو درختی ..

پرواز همای خنجرنشین

پرواز همای خنجرنشین


پرواز همای خنجرنشین

  متن آهنگ خنجرنشین پرواز همایParvaz Homay Khanjar Neshin ما ساکنان کوچه خنجرنشینیمآماده ایم افتادن همو ببینیمدر پوستین میشد گرگی در کمینیمما از غرور هم نگهدرای نکردیمدلدار هم بودیم و دلداری نکردیمیاران هم پیمانه را یاری نکردیمما عقده های بی صدا هستیمهم شانه های بی وفا هستیمافتادن همدیگر رو دیدیمپشت نقاب گریه خندیدمپرواز همای خنجرنشینما ..

پرواز همای دل به هوای کوی تو

پرواز همای دل به هوای کوی تو


پرواز همای دل به هوای کوی تو

  متن آهنگ دل به هوای کوی تو از پرواز همایParvaz Homay Del Be Havaye Koye Toدل به هوای کوی تودست طلب به سوی تودیده به جست و جوی توتا که دهد نشان تو رازآتش حجر سوختمراحت دل فروختمچشم به راه دوختمتا نگرم عیان تو رامتن آهنگ دل به هوای کوی تو پرواز همایپرچم ظلم ..

پرواز همای دلا بسوز

پرواز همای دلا بسوز


پرواز همای دلا بسوز

  متن آهنگ دلا بسوز از پرواز همایParvaz Homay Zendani دلا بسوز که سوز تو کارها بکندنیاز نیم شبی دفع صد بلا بکندعتاب یار پری چهره عاشقانه بکشکه یک کرشمه تلافی صد جفا بکندعتاب یار پری چهره عاشقانه بکشکه یک کرشمه تلافی صد جفا بکندطبیب عشق مسیحادم است و مشفق لیکچو درد در تو نبیند ..

پرواز همای مهر آفرین خاک من

پرواز همای مهر آفرین خاک من


پرواز همای مهر آفرین خاک من

  متن آهنگ مهر آفرین خاک من از پرواز همایParvaz Homay Zendani همه خوابند دل ما همچون دیوانه هاخود خرابی و در اندیشه بیگانه هانوری که به میخانه نیاز است به بت خانه حرام استغم دل بیگانه مخور یار که خواب استغم دل ما رو که خوردمهر آفرین خاک کن ای خانه پاک منایران من ..

پرواز همای زندانی

پرواز همای زندانی


پرواز همای زندانی

  متن آهنگ زندانی از پرواز همایParvaz Homay Zendani سرگشته دلی دلی دارم دلی دارم در وادی حیرانی آشفته سری سری دارم سری دارم زآشوب پریشانی پریشانی پریشانی تا خود نفسی نفسی دارم با خود قفسی دارم زندانی و زندانی و زندان زندانم زندانم و زندانیمتن آهنگ زندانی پرواز همای فرق است میان من وین ..

پرواز همای دیدار آشنا

پرواز همای دیدار آشنا


پرواز همای دیدار آشنا

  متن آهنگ دیدار آشنا از پرواز همایParvaz Homay Didare Ashena دل می‌رود ز دستم صاحب‌دلان خدا را دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا کشتی‌ شکستگانیم ای باد شُرطِه برخیز باشد که باز بینم دیدار آشنا را ای صاحب کرامت شکرانهٔ سلامت روزی تَفَقُّدی کن درویش بی‌نوا را متن آهنگ دیدار آشنا از پرواز ..

پرواز همای حکایت دل

پرواز همای حکایت دل


پرواز همای حکایت دل

  پرواز همای حکایت دلمتن آهنگ حکایت دل پرواز همایParvaz Homay Hekayate Del آنان که خاک را به نظر کیمیا کنندآیا بود که گوشه ی چشمی به ما کنندمعشوق چون نقاب ز رخ بر نمیکشدهر کس حکایتی به تصور چرا کنندچون حسن عاقبت نه به رندی و زاهدیستآن به که کار خود به عنایت رها ..