پویا بابا

پویا بابا


پویا بابا

متن آهنگ بابا از پویا  Pouya Babaبمیرم من که آوار رو نبینمکه از دستای تو میریزه باباکدوم سیل از بهار خونه ردشدکه حرف از  پاییز بابابسوزم من که آتیش عذاب از درو دیوار آغوش نبارهکدم رخت بلا هم بسترت شد که خوابت جفت آرمش ندارهنه آهی تو بساز خنده هاتهنه با گریه دلت وا میشه ..