کامران تفتی تولدم

کامران تفتی تولدم


کامران تفتی تولدم

متن آهنگ تولدم کامران تفتیKamran Tafti My Birthdayبوسه غریبه تو زخم آشناتری بوداینکه عاشق تو باشم جنگ نابرابری بودگریه کردی اونقده که زندگیمو غرق کردیمن همون آدم قبلم این تویی که فرق کردیکاش نمیدمت اصلا کاشکی اینجوری نمیشدداری فوتم میکنی با شمعای کیک تولدیه غم قدیمی هر سال هدیه تولدم بودتوو تموم خاطراتم جای بوسه ..

دانلود آهنگ جدید کامران تفتی خوب مردن

دانلود آهنگ جدید کامران تفتی خوب مردن


دانلود آهنگ جدید کامران تفتی خوب مردن

متن آهنگ خوب مردن کامران تفتیاز تو عشق قاصله دارم چون بخوای تور نمیفهممآه ای زندگی بدون تو سرد من فق4ط عاشقم که بی رحممزندگی تلخ می شود گاهی باز هم بی دلیل میخنددمرگ یکم اتفاق عادی است من به این اصل پابندماز همین لحظه عکس میگیرم سال بی تو خراب خورشیدیریشه کم پشت رو ..

دانلود آهنگ جدید کامران تفتی تنها شدن

دانلود آهنگ جدید کامران تفتی تنها شدن


دانلود آهنگ جدید کامران تفتی تنها شدن

متن آهنگ تنها شدن کامران تفتیباید بگم برگردم اما نمیتونمدلتنگی میمونم از بس که دیونماز بس که دیونم از بس که بیمارممیترسم از هرچیز از بس دوست دارماز زندگیم میخوام زندگیم باشییک لذت تلخ از دیونگیم باشیاز دست میری تو همدست من باشیشکل مریضی از تنها شدن باشیمتن آهنگ تنها شدن کامران تفتیای خشکسالی توو ..