کامیاب کریمی اشک ارغوانی

کامیاب کریمی اشک ارغوانی


کامیاب کریمی اشک ارغوانی

متن آهنگ اشک ارغوانی از کامیاب کریمیKamyab Karimi Ashke Arghavaniرنگ اشکم بی تو دارد ارغوانی می شودسرفه هایم تازگی ها آنچنانی می شودانتظارت کار دارد دست چشمم می دهدرفته رفته عینکم ته استکانی می شودهرچه غم بود از دلم با اشک بیرون شد ولیخاطراتت پشت پلکم بایگانی می شودکوه طاقت هم که باشی عشق آبت ..

کامیاب کریمی حرفش را نزن

کامیاب کریمی حرفش را نزن


کامیاب کریمی حرفش را نزن

متن آهنگ حرفش را نزن کامیاب کریمیKamyab Karimi Harfash Ra Nazanرفتنت آغاز ویرانیست حرفش را نزنابتدای یک پریشانیست حرفش را نزنگفته بودی چشم بردارم من از چشمان توچشمهایم بی تو بارانیست حرفش را نزنمتن آهنگ حرفش را نزن کامیاب کریمیآرزو داری که دیگر بر نگردم پیش توراهمان با اینکه طولانیست حرفش را نزندوست داری بشکنی ..