دانلود دکلمه جدید امیر خوشاوی بر اساس یک داستان واقعی

دانلود دکلمه جدید امیر خوشاوی بر اساس یک داستان واقعی


دانلود دکلمه جدید امیر خوشاوی بر اساس یک داستان واقعی

متن دکلمه بر اساس یک داستان واقعی امیر خوشاوی مغزش و می‌پاشهبا یه‌گوله‌‌ی تفنگدور و بر آجانهسارق افتاده به‌چنگ مغزش و می‌پاشهتا رها شه از قفسدنیا زندونه براشخسته‌س از نفس‌نفس آخرِ راهِ فرارتهِ بن‌بستِ سقوطتو سرش صدایِ سوتبعد شلیک و سکوتمغزش و می‌پاشه زیرِ گنبدِ کبودهیشکی‌به‌هیشکی نبودمرگ مثِ یه‌وسوسههمه‌چیزش و ربودمتن دکلمه بر اساس یک ..