دانلود آهنگ جدید اشکان خطیبی میگریزی

دانلود آهنگ جدید اشکان خطیبی میگریزی


دانلود آهنگ جدید اشکان خطیبی میگریزی

  متن آهنگ میگریزی اشکان خطیبیحالا که پابند تو هستم می گریزیپابند لبخند تو هستم می گریزیبا خنده هایت زندگی می آفرینیتا دیدمت فهمیدم این را آخرینیاز بوسه پرهیزم نمودی با غصه لبریزم نمودیبارون غم غرقم نموده عشقت حواسم را ربودهمی گریزی می گریزی می گریزیمتن آهنگ میگریزی اشکان خطیبیروزی تو ز من گر جدا ..