دانلود آهنگ جدید اف ام موزیک بند به اسم قهوه عشق

دانلود آهنگ جدید اف ام موزیک بند به اسم قهوه عشق


دانلود آهنگ جدید اف ام موزیک بند به اسم قهوه عشق

همین جـام،کنـار تو،شب و شهر و یه فانوسچه حسی داره حال من،سـراسر با تو مأنوسنمیدونی،دلم میخواد،کنارت زنـده باشمشبام،ســرده و من میخوام،تو آغوش تو جاشم(با عشـق پیدا شم)حرف چشمامو میخونی،تو هم همـین حال و داریتو اومدی کنارم،که اینو یادم بیاری!که من،به احساس تو،یه عالم عشق دارمشبام،چه بی خوابه باتو،میرم قهوه بیارممیرم شادی بیارممیرم عشق بیارمحرف چشمامو ..