علی سام خیلی ممنون

علی سام خیلی ممنون


علی سام خیلی ممنون

متن آهنگ خیلی ممنون علی سام تو خودت یهو بهم زدیازم سرد شدیواسه من درد شدیبرا کی همدرد شدی***خیلی ممنون که یهوغیبت زد غیبت زدمن کجا عشق کجاحیف من حیف من***خیلی ممنون کهیهو گذاشتی رفتیخیلی ممنون منودوست نداشتی رفتی***خیلی ممنون اون همعاشق یکی بغیر من بودخیلی ممنونخیلی ممنون***خیلی ممنون رنگدنیامون سیاه شدخیلی ممنون رفتیکی دیگه ..

علی سام همسفر

علی سام همسفر


علی سام همسفر

متن آهنگ همسفر از علی سام دست تو پراز عطوفت. مثل دریا پر سخاوت همسفر با منی اما دیدنت نمیشه عادت تو همیشه تازه هستی مثل شبنم سبزو تازه برای آبادی من دستای تو میشه جاده(همسفر ای یاوره من ای همه دارو ندارماگه تو خونه نباشی من هوای گریه دارم.) ۲ علی سام همسفر ای ..

علی سام عمو عباس

علی سام عمو عباس


علی سام عمو عباس

متن آهنگ عمو عباس علی سام داداش به بچه ها بگوعمو عباس شرمنده شدبه رقیه و قاسم بگوعمو عباس شرمنده شد مشک و بغل گرفتم وبه سمت خیمه اومدمیهویی دوره کردنمداداش حسین شرمنده امصدای پای تشنگیتو گوش من پیچیده ونامردا مشکم و زدنداداش حسین شرمنده ام از دور خیمه ها تشنن میفهممداداش این نا مردا ..

علی سام دیونه

علی سام دیونه


علی سام دیونه

متن آهنگ دیونه از علی سامدیوونه وقتی کنارتم قلبم تند میکوبهعطرت پیچیده هر گوشه از این خونهزندگی با تو خوبه همه چی میزونه دیونهدیوونه وقتی کنارتم قلبم تند میکوبهعطرت پیچیده هر گوشه از این خونهزندگی با تو خوبه همه چی میزونه دیونهمن همه دنیامو دادم پای اون چشای زیباقشنکه لحظه دیدار ای داد و بیدادمن ..

دانلود آهنگ جدید علی سام خداحافظ

دانلود آهنگ جدید علی سام خداحافظ


دانلود آهنگ جدید علی سام خداحافظ

متن آهنگ خداحافظ علی سامدارم میرم خداحافظ از دست میرم خداحافظبدون تو برام سخته چه دلگیرم خداحافظمتن آهنگ خداحافظ علی سامخداحافظ روزای بارونیخداحافظ تو کنارش آرومیخداحافظ رویای هر روزممنو ببخش اگر که واسه تو کم بودمچه کردی تو بااین دل سادمچرا من آخه من به تو دلو دادمولی بازم خاطرات تو نمیره از یادمخداحافظ روزای ..

دانلود آهنگ جدید علی سام صدام بزن

دانلود آهنگ جدید علی سام صدام بزن


دانلود آهنگ جدید علی سام صدام بزن

متن آهنگ صدام بزن علی سام دل دله داغونه منوآسمون بارون بزنوواسه آروم دلموباخت دادم رفت منکه همه حرفامو زدمتاکجا باهاش راه اومدممنو غم و تنها بودنمداغ دارم من صدام بزن جونمقبول واسه تو کم بودمقبول ولی به پات موندمولی جز تو واسم ارامشی نیست درگیر یه حس جنونمبسه قسم نخور بجونمخودم میدونمتو برام ارامش ..

دانلود آهنگ جدید علی سام لیلی

دانلود آهنگ جدید علی سام لیلی


دانلود آهنگ جدید علی سام لیلی

متن آهنگ لیلی علی سام سر به بیابان نَهَم جان دَهَمیار ندید حالِ مرامستِ معشوق که بود کوه به کوهکو ربود خوابِ مرامنه مجنون غرقِ چشمان تو لیلی شده امجانِ فرهاد بس است از خواب شیرین درامتن آهنگ لیلی علی سام سلسله ی موی تو  تار گیسوی تودل بی‌چاره ی من  خم ابروی توچشم آهوی ..

دانلود آهنگ جدید علی سام عاشقتم

دانلود آهنگ جدید علی سام عاشقتم


دانلود آهنگ جدید علی سام عاشقتم

متن آهنگ عاشقتم علی سامهر روز میبینمت قدم قدم میگذری از کنارمدلم میخواد بهت بگم آخه طاقت ندارمدلم میخواد بهت بگم عاشقتم عزیزمنمی تونم بی تو یه لحظه سر کنم عزیزمآره آره عاشقتم عاشقتم هنوزمآره آره دارم با درد عشق تو میسوزمآره آره عاشقتم عاشقتم هنوزمآره آره دارم با درد عشق تو میسوزممتن آهنگ عاشقتم ..

دانلود آهنگ جدید علی سام ضامن آهو

دانلود آهنگ جدید علی سام ضامن آهو


دانلود آهنگ جدید علی سام ضامن آهو

متن آهنگ ضامن آهو علی سامرضا رضا زمزمه شد برای آرامش منرضا رضا خودت ببین عشقت شده خواهش منمیام پابوس کربلات به حرمت خیره بشمتو هم منو نگاهد کنی بلکه یه کم دیده بشمضامن آهو تویی برکت بارون توییضامن آهو تو دلبری نوای بارون توویاگه منو طلب کنی با سر میام دین تومن به حرم ..

دانلود آهنگ جدید علی سام باغبون

دانلود آهنگ جدید علی سام باغبون


دانلود آهنگ جدید علی سام باغبون

لینک دانلود دانلود با کیفیت 320 دانلود با کیفیت 128 متن آهنگ باغبون علی سامای حسین ای همه آرامش وجود منرکعت اول نماز دلیل هر سجود منای حسین ای شاه من ای همه هستی مناومدم بین الحرمین پاشو باهام حرفی بزنتوو اربعینت اومدم با من غریبگی نکنصدای گریه امو ببین حاجت ندی نمیرمقربونت برم ولی ..